De gezondheidstoestand van de bomen in het Dudenpark

De oude beuken in het Dudenpark zijn van een onschatbare waarde vanwege hun landschappelijke kwaliteiten en hun biodiversiteit, maar lijden onder de gevolgen van de klimaatopwarming, die ervoor zorgt dat ze sneller afsterven.

Begin juni moesten 5 beuken, slachtoffers van de droogte van 2018, worden geveld. Andere zullen moeten worden behandeld en zullen extra in de gaten moeten worden gehouden.Om die reden heeft de gemeente beslist informatiesessies te organiseren in samenwerking met Leefmilieu Brussel, om zo samen met de gebruikers en omwonenden van het park te kunnen nadenken.

Samen handelen

Op 11 juni heeft de gemeente drie informatievergaderingen georganiseerd in het park. Dit heeft de experts van Leefmilieu Brussel de kans gegeven hun bosbeheerstrategie uiteen te zetten. Dankzij een rondleiding konden de deelnemers over een nauwkeurige identiteitskaart van het park beschikken, de zieke bomen en de oorzaken van hun aftakeling identificeren en de genomen beslissingen beter begrijpen. De vragen van de Vorstenaren waren talrijk, de voorstellen voor oplossingen ook. Tijdens deze wandelingen vond er tussen de experten inzake het beheer van het park en de gebruikers – de experten van het dagelijkse leven van het park – een echte uitwisseling van kennis plaats.

De sessies begonnen met een korte inleiding door de burgemeester, die benadrukte dat de gemeente alles in het werk stelt om de bomen zo lang mogelijk te behouden en tegelijkertijd toe te zien op de veiligheid van de wandelaars. Vervolgens hebben de groepen, onder begeleiding van de experten en technici van Leefmilieu Brussel, verschillende plaatsen in het park bezocht waar de bomen bijzonder zwaar zijn getroffen.

Ook hebben de burgers zelf kunnen vaststellen hoe ver de aftakeling van sommige bomen gevorderd is en welk gevaar hiervan uitgaat. De arbeiders van Leefmilieu Brussel hebben gedurende heel het bezoek uitleg verschaft en de vragen van de burgers beantwoord.

Er worden nieuwe bijeenkomsten voorzien. Wij houden u hier zeker van op de hoogte.


 
 
Neem contact met ons op indien u graag op de hoogte wordt gehouden van de vooruitgang in dit dossier!

participatie@vorst.brussels

02 370 26 78

 

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Forest Summer Sport 2022 27-06-2022 - 26-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Park Poétik 2022 01-07-2022 - 28-08-2022 — Verschillende locaties in Vorst
Jeugdpermanentie 06-07-2022 14:00 - 18:00 — abdij van Vorst - recht over zomerbar Buvette ABY
Permanenties “Wiels in de bloemetjes” in de Drukkerijtuin: 06-07-2022 16:00 - 18:00 — Drukkerij - Drukkerijstraat 5
Lire dans les parcs 08-07-2022 - 26-08-2022 — abdij van Vorst en park van Vorst
Aankomende agenda-items...