Belasting op het tijdelijk bezetten van de openbare weg ter gelegenheid van bouw , sloop , heropbouw , verbouwings , herstellings of onderhoudswerken van gebouwen

Afdrukken