Belasting op de plaatsing van stoelen, banken, tafels, terrassen op het openbaar domein

Afdrukken