Tijdelijke uitbreiding van terrassen - Mei 2021

In het kader van de heropstart van de horecasector na de inperkingsperiode wenst de gemeente Vorst onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke uitbreiding van de terrassen toe te laten. Deze uitbreiding moet het mogelijk maken klanten te onthalen in naleving van de afstandsregels buiten de handelszaak.

 

De opstelling van het terras moet de veiligheid van de klanten verzekeren ten aanzien van het verkeer in de straat alsook de naleving van de sociale distancing en bijkomende veiligheidsvoorwaarden die door het overlegcomité bepaald zouden worden voor de heropening van de horecazaken. 

De gevraagde uitbreiding kan op het trottoir of op de parkeerruimte vóór de handelszaak, in het directe verlengde van de vestiging, worden geplaatst. 

De vragende handelszaak moet vooraf administratief in orde zijn bij de dienst handel, en dus beschikken over alle noodzakelijke vergunningen voor haar activiteit.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier voor de uitbreiding of plaatsing van een tijdelijk terras tijdens de afbouw van de maatregelen die gepaard gaan met COVID-19 (pdf)

Deze aanvraag voor terrasuitbreiding kan worden ingewilligd mits de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. een plan van de inrichting bezorgen;
  2. alleen tafels, stoelen en parasols plaatsen op de uitbreiding van het terras; verwarmings- en koelsystemen zijn streng verboden;
  3. geplaatst zijn vóór de handelszaak, in het directe verlengde van de vestiging;
  4. de tafels en stoelen moeten eenvoudig en te allen tijde verplaatsbaar zijn;
  5. de structuren moeten flexibel, modulair, polyvalent en te allen tijde verplaatsbaar zijn;
  6. er moet een vrije doorgang voor voetgangers van minstens 1,5 m behouden blijven in geval van een afzonderlijk terras en minstens 2 m bij meerdere aangrenzende terrassen;
  7. harmonieus meubilair gebruiken wat betreft materiaal, vorm en kleur;
  8. reclameopschriften beperken tot maximaal 10% van de oppervlakte van de parasol of het meubilair; 
  9. het terras sluiten en het materiaal opbergen met inachtneming van de uurregeling voorgeschreven door het overlegcomité.

Er is een mogelijkheid om het meubilair 's nachts buiten te stockeren, op voorwaarde dat het op 25 % van de terrasoppervlakte bij elkaar wordt gezet en wordt beveiligd (vastgebonden en/of bedekt met dekzeil).

Meer info

Dienst Handel
E-mail: commerce@vorst.brussels
Tel.: 02 370 22 36

Informatie van de FOD Economie voor de horecasector

 

Afdrukken