Nieuwe inrichtingen voor de openbare ruimtes van het hart van Vorst

Al vele jaren werken de gemeente Vorst, Brussel Mobiliteit en de MIVB samen in het kader van een ambitieus project om het Sint-Denijsplein en de as van de Brusselsesteenweg en Neerstallesteenweg te vernieuwen.

Deze herinrichting beoogt een omtovering van het centrum van Vorst in een wijk die toegankelijk is voor alle vervoersmodi met voorrang voor de actieve modi en het openbaar vervoer. Dankzij dit project zullen de inwoners en de gebruikers zich weer de openbare ruimten kunnen toe-eigenen en zal de commerciële kern van dit historische gedeelte van de gemeente versterkt worden.

Uiteraard zal er een bijzondere aandacht besteed worden aan het beheer van regenwater en het herverbinden van Vorst met het groene netwerk.

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Abdij werden er verschillende burgerraadplegingen georganiseerd om samen met de inwoners en de handelaars de verwachtingen te integreren en de problematieken van de wijk aan te kaarten. Dit werd vervolgens gevalideerd en bestudeerd door andere gewestelijke spelers zoals Leefmilieu Brussel, Hub Brussels, de administratie voor de stedenbouw en erfgoed, enz.

Vandaag werden er reeds twee stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor onderzoek ingediend bij het Gewest :

1. Heraanleg Neerstallesteenweg tussen de kruispunten (niet inbegrepen) Korporaal Trésigniesstraat/André Baillonstraat en Ruisbroekse Steenweg

 
Interventieperimeter : groene zone
 

Algemene doelstellingen :


De tramrails op de Neerstallesteenweg tussen centrum Vorst en Stalle zijn sterk versleten, en hierdoor zijn de sporen aan vernieuwing toe. Een uitgelezen kans voor Brussel Mobiliteit, de MIVB en de gemeente zelf om de steenweg van gevel tot gevel ook te vernieuwen.

Talrijke voordelen voor de buurtbewoners :
 
 • Meer kwaliteitsvolle openbare ruimten volgens de huidige normen;
 • Minder autoverkeer in de wijk dankzij een vermindering van het doorgaand verkeer;
 • Comfortabelere MIVB-haltes die toegankelijk zijn voor iedereen;
 • Een hogere reissnelheid van het openbaar vervoer en dus meer trams voor de reizigers;
 • Geïntegreerd beheer van het regenwater door de aanleg van regentuinen;
 • Uitwerking van beplantingen om het aantal hitte-eilanden te verkleinen.

 

2. Heraanleg van de openbare ruimten in hartje Vorst door de gemeente zelf

 
Interventieperimeter : paarse zone


Sint-Denijsplein en de Brusselsesteenweg/Neerstallesteenweg op het gedeelte tussen de kruispunten Sint-Denijsstraat/Abdissenstraat en de Korporaal Trésigniesstraat/André Baillonstraat.

Algemene doelstellingen :


Het project voorziet de aanleg van een “gedeelde ruimte” om de wijk te ontlasten en die toegankelijker en aangenamer te maken voor iedereen door actieve verplaatsingsmodi te bevorderen (zoals het lopen of fietsen). Het Sint-Denijsplein en omgevingen zal een openbare ruimte worden zodat de burger er even tot rust kan komen, zijn buur daar wilt ontmoeten, er wilt spelen, de handelszaken wilt bezoeken en een terrasje doen, …

Concreet vertaalt een gedeelde ruimte zich in één grote oppervlakte van gevel tot gevel waar alle weggebruikers zich aan maximaal 20km/u verplaatsen.

Talrijke voordelen voor de buurtbewoners & de weggebruikers :


Voor het Sint-Denijsplein :

 • De twee delen van het Sint-Denijsplein (voorplein en plein) verbinden om het zijn gemeenschappelijk en centraal karakter terug te geven.
 • Een veilige en ruime openbare ruimte bieden voor verschillende soorten activiteiten (markt, rommelmarkt, events, sport, spelen, enz.);
 • Plekken aanmaken waar het aangenaam vertoeven is voor de buurtbewoners en de handelaars (banken, schaduwplekken, horecaterrasjes, enz.);
 • Het voorplein en de abdij weer hun patrimoniaal karakter geven;
 • De biodiversiteit binnen een ecologische zone bevorderen;
 • Een ludiek waterpunt voorstellen (waterstralen, fontein met drinkbaar water, enz.);
 • Een landschapdimensie integreren door regentuinen aan te bouwen in lijn met het project “Watertraject”;
 • Het blauwe netwerk continu versterken (geïntegreerd beheer van het regenwater, waterdoorlatende zones, enz.);


Aan de kant van de Brusselsesteenweg/Neerstallesteenweg, tussen het gemeentehuis en de Korporaal Trésigniesstraat :

 • De grond vrijmaken en eenvormig maken;
 • Het comfort vergroten voor de verplaatsingen van de voetgangers en de fietsers;
 • Het autoverkeer terugdringen door het doorgaand verkeer te verminderen, maar tegelijkertijd het lokaal verkeer nog toe te laten;
 • De verkeersveiligheid verbeteren;
 • De handelaars ruimte geven (zone voor de kraampjes en terrassen);
 • Een correcte reissnelheid voor de trams;
 • De afstand optimaliseren tussen de haltes van het openbaar vervoer en van de haltes “Vorst Centrum” en “Sint-Denijs” één halte maken;
 • De intermodaliteit bevorderen (station Vorst-Oost, tram- en bushaltes, fiets);


Wil je meer weten ?

Hier is een lijst van alle belangrijke documenten van het project Openbare ruimten in Hartje Vorst :

 
& Ook de presentatie tijdens de informatiebijeenkomst op 28/06.

 

 


 

Afdrukken