Individueel onderwijs

Franstalig Gemeentelijk onderwijs

 

School 13 "Les Marronniers"

Geïndividualiseerd lager onderwijs (type 8)

Zamanlaan, 57 - 1190 Brussel
Email: lesmarronniers@forest.brussels
Website: lesmarronniers.forest.brussels
Tel: 02 343 73 71

Opvoedingsproject
Voorstellingsfolder (in het Frans)

Geïndividualiseerd onderwijs type 8 voor dyslectische kinderen en kinderen met lees- en rekenzwakte. In de meeste gevallen wordt de achterstand weggewerkt, met of zonder getuigschrift basisonderwijs. Ontvankelijk maken voor de buitenwereld (bezoeken, uitstapjes). Geïndividualiseerd werk en informaticatoepassingen. Onderwijzend en paramedisch personeel. 4 maturiteitsniveaus volgens leeftijd en vorderingen.

Activiteiten tijdens de schooluren: 2 uur gymnastiek, zwemmen en creatieve of sportactiviteiten voor alle klassen.
Uitstapjes - klassen buiten de school en in de open lucht - lesgevers van buiten af.
Specifieke hulp: aanpassing, logopedie, kinesitherapie, psychomotriciteit en rekenzwakte.


School 14 "La Cordée"

Geïndividualiseerd kleuter- en lager onderwijs (type 1 en 2)

Driesstraat, 27 - 1190 Brussel
Tel : 02 376 23 40
Fax: 02 376 94 72

Bijgebouw: "Pavillon des Tilleuls"
Kleuter- en lager onderwijs:

Familielaan, 25 - 1190 Vorst
Tel: 02 376 23 40

Opvoedingsproject

Onderwijsmethode gericht op slagingskansen en gebaseerd op geïndividualiseerd onderwijs: het niveau van het kind bepalen en het naar zijn beste kunnen laten presteren wat betreft het onderwijs en de sociale autonomie.
Maximum 12 kinderen per klas; individueel werk of in groepjes.
Aangepaste methoden voor de basisbekwaamheden: taal, lezen, schrijven, rekenen.
Huiselijke sfeer. Relatie gezin-school is belangrijk.


Vrij onderwijs

 

"Le tremplin"

Lager - type 7

Volgt het medisch centrum voor audiofonologie

Lusambostraat, 35-39 - 1190 Vorst
Tel: 02 332 33 23

 

Afdrukken