Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.
 


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

Overlegcommissie van  06/04/2021

SV Advies
SV27195 - Halvemaanstraat 128 advies
SV27510 - Berkendaelstraat 32 advies
SV27524 - Molièrelaan 90 advies
SV27590 - St-Denijstraat 117-119 advies
SV27620 - Dudenpark advies
SV27692 - VanVolxemlaan 164 advies

 

Overlegcommissie van  19/04/2021

SV Advies
SV27071 - Onderlinge Bijstand-Meyerbeer advies
SV27624 - Jupiterpark advies


Overlegcommissie van  06/04/2021

SV Advies
SV 27 652 - Brusselsesteenweg 22 advies
SV 27 517 - Guillaume Van Haelenlaan 58 advies
SV 27 512 - Zamanlaan 32 advies
SV 27 499 - Bemptlaan 43 advies
SV 27 477 - Neerstalsesteenweg 363 advies
SV 27 473 - Maarschalk Joffrelaan 120 advies
SV 27 464 - Rodenbachstraat 70 advies
SV 27 451 - Glasblazerijlaan 55 advies
SV 27 448 - Timmermansstraat 24 advies
SV 27 406 - Berthelotkstraat 181 advies
SV 27 401 - Zevenbunderslaan 244 advies

 

Afdrukken