Overlegcommissie

Adviezen van de Overlegcommissie

 

De Overlegcommissie is belast met het uitbrengen van een advies over bepaalde aanvragen om vergunningen of attesten, telkens dit bij verordening of bij een plan voorzien is of wanneer deze aanvragen onderworpen werden aan een openbaar onderzoek.

Dit advies wordt voorgelegd aan de uitreikende overheid die de beslissing neemt - College van Burgemeester en Schepenen, de gemachtigde ambtenaar van het Gewest of het Brussels Instituut voor Milieubeheer, afhankelijk van het geval. Het advies is niet bindend, maar elke andersluidende beslissing moet het voorwerp uitmaken van een bijzondere motivering.

De Overlegcommissie verstrekt haar advies rekening houdend met de opmerkingen geuit bij de vergadering (zowel door de aanvrager als door de belangstellenden) en de bezwaren of opmerkingen geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek dat hieraan voorafgegaan is.
 


De adviezen zijn in de taal die gekozen werd door de vergunningsaanvrager. Ze zijn op aanvraag beschikbaar in de andere taal.

 

MV = Aanvraag om milieuvergunning
SV =  Aanvrag om stedenbouwkundige vergunning

 

Overlegcommissie van 5/10/2021

SV Advies
SV27505 - Ruisbroeklaan 19 advies
SV27507 -  hoek Glasblazerijlaan & A Lumièrestraat advies
SV27512 - Zamanlaan 34 advies
SV27571 - Van Volxemlaan 123 advies
SV27573 - Bondgenotenstraat 272 advies
SV27581 - Tulpeboomstraat 10 advies
SV27593 - Alexandre Bertrandlaan 17 advies
SV27605 - Brugmannlaan 110 advies
SV27626 - Alfred Orbanstraat 10 advies
SV27631 - Halvemaanstraat 112 advies
SV27723 - Maarschalk Joffrelaan 84 advies
SV27757 - Halvemaanstraat 92 advies
SV27782 - Besmelaan 81 advies

 

Overlegcommissie van 21/09/2021

SV Advies
SV26726 - Victor Rousseaulaan 20 advies
SV27533 - Kersbeeklaan 96 advies
SV27534 - ukkellaan 55 advies
SV27575 - Tulpeboomstraat 20 advies
SV27578 - Wielemans Ceuppenslaan 32 advies
SV27650 - Gabriel Faurélaan 10 advies
SV27615 - Steenbeukstraat 31B advies
SV27644 -Wijnpersedreef 23 advies
SV27655 - Boergondiëstraat 22 advies
SV27656 - Pieterstraat 70 advies
SV27661 - Kersbeeklaan 61A advies
SV27737 - Molièrelaan 123 advies

 

Overlegcommissie van 7/09/2021

SV Advies
SV27041 - Pierre Decosterstraat 77 advies
SV27274 - Ververijstraat 33 advies
SV27532 - Halvemaanstraat 136 advies
SV27554 - Prosper Matthys 14 advies
SV27570 - Verbingslaan 32 advies

 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Loopbaantraject 2021 18-10-2021 - 13-12-2021 — Diverse locaties in Vorst, Ukkel en Sint-Gillis
De Vacci-bus in Vorst 21-10-2021 - 30-12-2021 — Sint-Antoniusvoorplein - Padouestraat
Conversatietafels Nederlands 22-10-2021 - 17-12-2021 — Nederlandstalige bibliotheek van Vorst- de bib - Van Volxemlaan 364
Concert: het Requiem van Mozart 24-10-2021 16:00 - 21:00 — Sint-Denijskerk
Mozaïekatelier 26-10-2021 - 21-12-2021
Aankomende agenda-items...