Raadplegen van archiefstukken

 

Raadpleging en/of reproductie van documenten, reglementen of uittreksels van plannen beoogd door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) of door de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV).

Voor elke raadpleging en /of reproductie van archiefstukken is het noodzakelijk een afspraak te maken voor voorafgaande bestelling van de archiefstukken.

De raadplegingen na bestelling zijn enkel mogelijk op donderdag op afspraak.

Contact:

Tel.: 02 348 17 21 of 02 348 17 26
E-mail: stedenbouw@vorst.brussels of milieuvergunning@vorst.brussels

OPGELET
Betalingen gebeuren uitsluitend op elektronische wijze (Bancontact-Mistercash) kredietkaarten worden niet aanvaard


Raadpleging en reproductie van archiefstukken

De archieven betreffende een stedenbouwkundige vergunning of attest kunnen worden geraadpleegd:

  • Hetzij door de eigenaars, op voorlegging van een kopie van een eigendomstitel en identiteitskaart,
  • Hetzij door derden, op voorlegging van ofwel een machtiging van de eigenaar (medeondertekende kopie van de identiteitskaart en van een eigendomstitel), ofwel een verkoopovereenkomst of een ondertekende koopoptie.


De Gemeente Vorst beschikt over zeer volledige archieven maar het is mogelijk dat sommige stukken ontbreken.

Het is aan de eigenaar om vooraf zijn eigen archiefstukken na te kijken.

Tarief raadpleging

Vast bedrag voor het opzoeken van het (de) dossier(s) betreffende een goed voor raadpleging ter plaatse of met het oog op de reproductie van documenten:
€ 10,00/adres

Tarief reproductie

A4-formaat: 1,00 €/stuk
A3-formaat: 3,00 €/stuk
A2-formaat: 8,00 €/stuk
A0-formaat: 12,00 €/stuk

Duplicaten van verkavelings-, stedenbouwkundige en milieuvergunning of -attest (tekst) 5€

Afdrukken