Preventie: beperk uw verplaatsingen naar de diensten Burgerlijke Stand

Om de verspreiding van COVID-19 (coronavirus) te beperken, wordt er aan alle burgers gevraagd om verplaatsingen naar de diensten Burgerlijke Stand, Bevolking, Vreemdelingen en Vergunningen-Paspoorten te beperken.

 

Om de verspreiding van COVID-19 (coronavirus) te beperken en in overeenstemming met de aanbevelingen van de regering om contact te vermijden tussen dragers van het virus en anderen, wordt er aan alle burgers gevraagd om verplaatsingen naar de diensten Burgerlijke Stand, Bevolking, Vreemdelingen en Vergunningen-Paspoorten te beperken.

Voordat u naar de gemeente komt, vragen wij u om eerst per e-mail of telefonisch contact op te nemen met onze diensten via de volgende nummers:

 

 • Burgerlijke Stand: 02 / 370 22 52

 • Bevolking: 02 / 370 22 58

 • Vergunningen-Paspoorten: 02 / 370 22 60

 • Vreemdelingen: 02 / 370 22 59


We rekenen op ieders gezond verstand en verantwoordelijkheidszin.
Als de kwestie niet dringend is, gelieve de verplaatsing dan uit te stellen.


Wij herinneren eraan dat de onderstaande documenten online kunnen worden aangevraagd via Irisbox https://irisbox.irisnet.be  (met ID-kaartlezer en uw pincode):

 • Aanvraag van een bewonerskaart of bezoekersabonnement
 • Aangifte van adreswijziging
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Hernieuwing van een bewonerskaart of bezoekersabonnement (zelfde nummerplaat)
 • Parkeren - aangifte van nieuwe nummerplaat voor bewonerskaart of bezoekersabonnement
 • Uittreksel van geboorteakte
 • Uittreksel van echtscheidingsakte
 • Uittreksel van overlijdensakte
 • Uittreksel van huwelijksakte


We willen er ook aan herinneren dat de volgende documenten gratis kunnen worden verkregen via de app Mijn Dossier https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier  (met ID-kaartlezer en uw pincode):

 • Getuigschrift van gezinssamenstelling
 • Getuigschrift van hoofdverblijfplaats
 • Getuigschrift van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Getuigschrift van Belgische nationaliteit
 • Getuigschrift van leven
 • Getuigschrift van wettelijk samenwonen
 • Getuigschrift  van woonplaats met het oog op een huwelijk
 • Getuigschrift betreffende de wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Getuigschrift van Belgische kiezer
 • Uittreksel uit de registers

 

Voor de akten opgesteld na 1 april 2019:

 • Uittreksel van geboorteakte
 • Uittreksel van echtscheidingsakte
 • Uittreksel van overlijdensakte
 • Uittreksel van huwelijksakte


Met betrekking tot adreswijzigingen nodigen wij u uit om uw aanvragen in te dienen via Irisbox of per e-mail naar bevolking@vorst.brussels of vreemdelingendienst@vorst.brussels.

 

Afdrukken