Brussels Gewest raadpleegt burgers over dierenwelzijn

Het Brussels Gewest lanceert een grote raadplegingscampagne bij de bevolking, waarbij iedereen zijn meningen en verwachtingen met betrekking tot het dierenwelzijn kenbaar kan maken.

Of ze Max, Simba, Pacha, Bella of Lola heten, en of het gaat om honden, katten of nieuwe gezelschapsdieren (NGD), steeds meer Brusselaars hebben een gezelschapsdier.

Het spreekt voor zich dat katten en honden bovenaan de lijst staan, met respectievelijk 88.180 en 27.606 geregistreerde dieren in de databanken DogID en CatID, maar ook konijnen, hamsters, slangen en spinnen worden steeds populairder bij de Brusselaars.

Om het welzijn en de bescherming van dieren te verzekeren, is er een wet die dateert uit … 1986. Sindsdien is de wetenschappelijke kennis geëvolueerd en zijn de burgers steeds meer bezorgd om het dierenwelzijn.

Geef uw mening over het dierenwelzijn in Brussel!

Om het advies van de burgers in te winnen, lanceert het Brussels Gewest de communicatiecampagne “Geef ons uw stem!”.

Deze campagne zal hoofdzakelijk online plaatsvinden via de website www.geefonsuwstem.brussels.
 

Voor wie niet vertrouwd is met digitale tools, zijn er papieren formulieren en urnen beschikbaar in de Brusselse gemeentehuizen.

Door deel te nemen aan de peiling, grijpen de burgers een unieke kans om hun stem te laten horen en op die manier een stem te geven aan hen die er geen hebben.
De vragen die gesteld worden, hebben betrekking op alle aspecten van het dierenwelzijn. De burgers zullen de gelegenheid krijgen om te antwoorden op zeer algemene vragen over hun perceptie van het dierenwelzijn, maar ook op andere, meer gerichte vragen over het verhandelen van dieren, dierproeven en sancties tegen personen die dieren mishandelen. In het deel “ideeënbus” zullen de burgers ten slotte hun verwachtingen en ideeën vrijer kunnen uiten.

De burgers zullen hun ideeën tot en met eind september 2021 kunnen delen. Vervolgens zullen de vragenlijsten bestudeerd en geanalyseerd worden. Het is de bedoeling dit nieuwe wetboek in eerste lezing goed te keuren tijdens het tweede semester van 2022.
 

 

Afdrukken