Vorstse Burgerraad: Bent u bij de 3.000 Vorstenaren die zich kunnen inschrijven voor de loting?

In de komende dagen ontvangen 3.000 willekeurig gekozen Vorstenaren van 16 jaar en ouder een brief waarin zij worden uitgenodigd om zich vrijwillig aan te melden voor de loting van de leden van de toekomstige Burgerraad.

 

Hou uw brievenbus in de gaten.

Misschien bent u er ook bij!

 


De Vorstse Burgerraad: een nieuw project voor participatieve burgerdemocratie in Vorst!

Op 19 april 2021 heeft de Gemeenteraad de oprichting van een Vorstse Burgerraad goedgekeurd. Zo wil de gemeente haar inwoners nauwer betrekken bij de uitstippeling van het gemeentelijk beleid. 37 Vorstenaren zullen er advies kunnen geven en concrete aanbevelingen doen om het welzijn van alle inwoners van de gemeente te verbeteren.

Een loting ... en als u erbij was?

Hebt u een persoonlijke uitnodiging ontvangen en bent u geïnteresseerd om mee te werken?

Schrijf dan zeker in om deel te nemen aan de loting die de leden van de toekomstige Burgerraad zal bepalen.

Met de bijstand van een in burgerparticipatie gespecialiseerd adviesbureau werden selectiecriteria vastgesteld, om te streven naar een maximale vertegenwoordiging van de diversiteit van de bevolking.

Midden juni worden de geselecteerde personen persoonlijk verwittigd.

De 37 leden van de Burgerraad zullen eind juni voor het eerst vergaderen. Hun werkzaamheden beginnen in september en zullen tot 2022 duren.

Meer info: Vorstse Burgerraad


Meer nieuws over de start van de Vorstse Burgerraad midden juni!

 

Afdrukken