Informatie & Communicatie

 

Problemen met de verspreiding en circulatie van informatie (de desbetreffende doelgroepen beter informeren)

Naast de gemeentelijke website is het gemeentelijke infoblad ‘Forest Info Vorst’ een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat de informatie de Vorstenaren bereikt. Het College heeft duidelijk zijn wens laten blijken om van het gemeentelijke infoblad een communicatiemiddel te maken dat dichter bij de burger staat, met themadossiers rond onderwerpen van algemeen belang, het tonen van de gemeentediensten en het opwaarderen van de burgerinitiatieven.

Waar kan men de praktische inlichtingen vinden (reglementen, contactgegevens diensten, documenten, ...)?

Veel nuttige informatie kunt u vinden op de gemeentelijke website en veel documenten kunt u al aanvragen via IRISbox. De terbeschikkingstelling van inlichtingen en documenten online wordt verder ontwikkeld.  

Transparantie

De transparantie verbreden is een van de prioriteiten van het nieuwe college.

Een concreet voorbeeld? Het online zetten van de bekendmakingen van openbare onderzoeken op de gemeentelijke website. Die kunnen nu worden geraadpleegd op hier.
 

Afdrukken
liensfocus

Lopende werven

Publicaties

Foto's

Geef uw mening

Agenda
Workshop stadstuinieren 08-05-2021 10:00 - 13:00 — Bib Vorst & tuinen rond de bib: van Volxemlaan 364
Zero afval Rally 08-05-2021 11:00 - 13:00 — de straten van Vorst - vertrekpunt: Vanderkinderestraat 151
ABY wordt aangepast 08-05-2021 14:00 - 17:00 — In de tuinen van de abdij van Vorst
Mobiele "registratiepunten voor vaccinatie" in Vorst! 10-05-2021 - 13-05-2021 — Albertplein
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) wordt vernieuwd! 10-05-2021 19:00 - 21:00
Aankomende agenda-items...