Stedenbouwkundige vergunning

 

  • Indiening van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
    Kosten voor de indiening van een dossier: 150€ (boom vellen: 100 €)
    Aandacht: aan het einde van de procedure worden ook de indiening en de toegelaten handelingen en werkzaamheden belast (zie het Nieuw reglement Belastingen Stedenbouw-Leefmilieu )

 

Betaling exclusief door Bancontact aan het ontvangst

  • Follow-up van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Tel: 02 348 17 28 of 02 348 17 41 of 02 348 17 48

  • Afspraak met een architect/technicus van de dienst stedenbouw

Tel: 02 348 17 41 of 02 348 17 48

 

Nuttige links

 

 

Architecturale en stedenbouwkundige regelgeving die nageleefd moet worden bij elk bouw- of renovatieontwerp

Kaarten en regelgeving voor de bestemming per zone

 

Kadaster

Het kadaster is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt.

Meer inlichtingen op de website van het Kadaster

Afdrukken