Paspoorten

 

Dienst bevolking
Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

Email: rijbewijs-paspoort@vorst.brussels
Tel: 02 370 22 60 of 02 370 22 68


pasport

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus

Rekening houdend met de huidige gezondheidssituatie en om de maatregelen van sociale afstand na te leven werkt de dienst Paspoorten momenteel achter gesloten deuren en behandelt uitsluitend aanvragen op afspraak.

Hoe kan u een afpsraak maken?

> per email: rijbewijs-paspoort@vorst.brussels


Nuttige informatie

 • paspoorten hebben een geldigheidsduur van 7 jaar voor een volwassene en 5 jaar voor een kind van minder dan 18 jaar oud
 • de betaling moet worden verricht op de dag van de aanvraag, per Bancontact
 • indien meerdere leden van eenzelfde gezin een paspoort moeten aanvragen, moet u voor elk gezinslid individueel een afspraak maken
 • Op de dag van uw afspraak dient u zich minstens 5 minuten vóór uw afspraak aan te melden bij het onthaal, met de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone).  Het gemeentepersoneel zal u aangeven naar welk loket u zich mag begeven. Bij laattijdige aankomst verliest u uw beurt en moet u opnieuw een andere afspraak maken.
 • Zorg dat u alle documenten die nodig zijn voor uw formaliteit meebrengt.


Indien u verhinderd bent, gelieve via email contact op te nemen met de dienst Paspoorten om uw afspraak te annuleren.
Email: rijbewijs-paspoort@vorst.brussels

 

Wat heeft u nodig voor de bestelling  van uw paspoort?


Volwassenen

Zich persoonlijk melden bij de dienst paspoorten, in het bezit van :

 • Zijn identiteitskaart
 • Zijn oud paspoort (of zoniet een verklaring van verlies/diefstal)
 • 1 recente, duidelijke pasfoto in kleur met een lichte eentonige achtergrond (www.fotopaspoort.be);


Kostprijs en termijn :
Normale procedure (2 weken): 110 €
Dringende procedure (3 dagen): 285 €

Minderjarige kinderen

Een van de twee ouders moet zich met het kind aanmelden bij de dienst paspoorten, in het bezit van :

 • Zijn identiteitskaart
 • De identiteitskaart van het kind
 • De toelating van de andere ouder en kopie van zijn identiteitskaart of vonnis betreffende het ouderlijke gezag
 • 1 recente, duidelijke pasfoto in kleur met een lichte eentonige achtergrond (www.fotopaspoort.be);
 • Zijn oud paspoort (of zoniet een verklaring van verlies/diefstal)


Kostprijs en termijn:

 • Minder dan 12 jaar :

Normale procedure (2 weken): 35 €
Dringende procedure (3 dagen): 210 €

 • Van 12 tot 18 jaar :

Normale procedure (2 weken): 55 €
Dringende procedure (3 dagen): 230 €

 

De toegangsvoorwaarden tot een vreemd land kunnen wijzigen. Voor nauwkeurige inlichtingen nodigen wij u uit om de website van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen.
U kan tevens inlichtingen inwinnen bij uw reisbureau of nog bij de autoriteiten van het land dat u wil bezoeken. 

U vertrekt naar het buitenland, raadpleeg de website www.gezondheidspas.be  

U vindt er alle informatie om gezondheidsproblemen te voorkomen  op reis.  

Afdrukken