Wettelijke vermeldingen

Deze website is eigendom van de gemeente Vorst.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer kunnen worden geplaatst wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies zijn: de taal van de site, de laatste bezochte pagina op onze site (p-1) en de voorgaande pagina (p-2).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er echter rekening mee houden dat u bepaalde functionaliteiten van deze website niet kunt gebruiken.
Deze site mag alleen voor persoonlijke en geenszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Deze site kan hyperlinks naar andere websites bevatten.

De gemeente Vorst aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de andere sites.
Het gemeentebestuur van Vorst besteedt grote aandacht aan de nauwkeurigheid van de gegevens die op zijn website staan. Indien u toch onnauwkeurige of verkeerde informatie op onze pagina's mocht vinden, neem dan zeker contact op met de communicatiedienst (contact@vorst.brussels).

Verenigingen, clubs, inrichtingen, instellingen of andere organismen die op de site vermeld staan, worden verzocht het gemeentebestuur per e-mail (infovorst@vorst.brussels) en/of per brief te verwittigen indien hun gegevens veranderd zijn of ontbreken.

Conform de AVG (EU verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens, en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG) heeft u recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die u ons via de site meedeelt. U heeft eveneens het recht deze gegevens te laten rechtzetten.

De DPO van de Gemeente is mevrouw Laura CERRATO: 02 600 43 08 – dpo@vorst.brussels
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is het College van Burgemeester en Schepenen.

College van Burgemeester en Schepenen
Gemeente Vorst
Pastoorstraat, 2 – 1190 Vorst
Tel: +32 2 370 22 11
Email: contact@vorst.brussels

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een controleautoriteit, in België, de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00 - E-mail : contact@apd-gba.be
Conform de Belgische wet van 30 juni 1994 op de auteursrechten, beschikt iedereen over een recht op afbeelding.

Verantwoordelijke uitgever: Mariam EL HAMIDINE, wnd Burgemeester, Pastoorstraat, 2 – 1190 Vorst

Afdrukken