Gemeentediensten

Administratieve sancties
Bezetten van de openbare weg
Buitenschoolse activiteiten
Cultuur en evenementen
Burgerlijke stand
De dienst Burgerlijke Stand beheert de geboorten, de huwelijken, de nationaliteiten en de overlijdens. Deze dienst ontvangt de verklaringen van wettelijke samenwoning en reikt tevens uittreksels van akten uit.
Dienst Bevolking
De dienst Bevolking zorgt voor de uitreiking en hernieuwing van identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen en attesten (van verblijfplaats, van samenstelling van gezin en uittreksels uit het strafregister). Deze dienst is tevens belast met verkiezingszaken en is actief tijdens perioden van verkiezingen.
Dierenwelzijn
Duurzame ontwikkeling
Gemeentefinanciën
Handel & tewerkstelling
Heropleving van de wijken
Huisvesting
Jeugd
Mobiliteit
Naschoolse activiteiten
Openbare Computerruimte
VORST 2.0, dit is UW Openbare Computerruimte
Openbare netheid
Openbare werken
Opvoeding & kinderen
Organogram
Parkeren
Politie
Preventie
Senioren
Sociale Cohesie
Sociale zaken
Sport
Stedenbouw & Leefmilieu
Waterbeheer
Afdrukken