Intergenerationeel

Dienst Intergenerationele Zaken

Adres: Brusselsesteenweg 43
Tel.: 02 376 31 47
E-mail: intergenerationeel@vorst.brussels

De intergenerationele dienst verzamelt de senioren en de jongeren van Vorst op eenzelfde plek.

De ouderen beschikken over kennis, die een rijkdom vormt voor de toekomstige generaties. Op hun beurt beheersen de jongeren onder meer de technologieën van hun tijd.

Door ontmoetingen uit te lokken kan er een betere intergenerationele solidariteit tot stand komen die dan leidt tot een uitwisseling van kennis en knowhow.

 

 Intergenerationele ontmoetingen:

 • Bras dessus Bras dessous:

‘Het mooie avontuur van de solidaire buurt’ – deze vereniging brengt mensen die ouder zijn dan 60 jaar, die thuis leven en die zeggen zich eenzaam te voelen in contact met een buur die jonger is en een beetje van zijn tijd aan hen wil besteden. Via deze solidaire buurtwerking streeft ons project ernaar het isolement van de ouderen te verminderen, een intergenerationele en interculturele band te smeden en een harmonisch thuis ouder worden en een nieuwe manier om zijn wijk te beleven uit te denken. Aarzel niet de website te raadplegen voor meer inlichtingen (www.brasdessusbrasdessous.be)

 • capt’âges: Miro, Firefec en Bras dessus Bras dessous hebben zich erop toegelegd een wijk te creëren die gebaseerd is op onderlinge hulp en waar iedereen op harmonieuze wijze oud kan worden. In het kader van het Wijkcontract Wiels aan de Zenne bieden ze een individuele en/of collectieve, occasionele en/of regelmatige begeleiding aan (www.pass-ages.be/)
 • Courant d'Ages (Franstalig intergenerationeel platform): www.intergeneration.be
 • Entr'âges: www.entrages.be
 • Atoutage: www.atoutage.be
 • 1 toit 2 âges: www.1toit2ages.be
 • Burenhulpnetwerken: www.samentoujours.be
 • “Part’âges” is een project dat leeftijd als een troef beschouwt om mensen samen te brengen: de leeftijd van een senior staat garant voor heel wat levenservaring om te delen, de leeftijd van een student(e) betekent een pak energie die binnenwaait.
  Het project bestaat erin een senior die een vrije kamer heeft in zijn of haar woning, in contact te brengen met een student die op zoek is naar een rustige studieplek.
  De huurprijs is bescheiden en de twee personen kunnen elkaar kleine diensten bewijzen, naar gelang ieders wensen en mits een verlaging van de huurprijs.

  Zo wonen jong en minder jong gezellig samen. In een persoonlijke overeenkomst wordt dat samenwonen vastgelegd en worden tevens de waarden van het project gepreciseerd, zoals ‘aangenaam samen leven’, wederzijds respect, tolerantie en solidariteit.

  Via dit project willen zij banden smeden en versterken tussen alle leeftijden, om het harmonieus samenleven te bevorderen.

  Interesse om als eigenaar of als student deel te nemen aan dit project?
  Aarzel dan niet om contact op te nemen met Silvia Rollo Collura of Emmanuelle Vereecke, via tel. 02 349 82 40.
  Zij zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u30, aan de Britse Tweedelegerlaan 27 te Vorst.

   
Afdrukken