Openbare netheid

Schepen : Saïd TAHRI
stahri@forest.brussels


NIEUWS

 

Campagne "Geen brol rond mijn bol"

In Vorst werden drie sites met "bollen" geselecteerd om deel te nemen aan deze campagne

Stem vanaf vandaag om de bollen een naam te geven!


Uiterste deelnamedatum: zondag 24 januari 2021 om middernacht.

Meer inlichtingen


Groen nummer : 0800 95 333
0800@forest.brussels
Tel : 02 370 26 65
Fax : 02 370 22 13

openbare netheid

Openbare netheid is een belangrijke uitdaging die door het merendeel van de inwoners op de voorgrond gesteld wordt.
Er zijn dagelijks verschillende actoren aanwezig op het terrein :

  • De gemeente (straatvegers, straatkolkenreiniging, anti-tagcel, diensten sensibilisering en repressie, ophaling van sluikstort, ontratting...);
  • Het Gewest via Net Brussel (ophaling van afval, reiniging van de gewestwegen).

 

Netheid is een zaak van iedereen!

SAMEN HOUDEN WE VORST NETJES ! 
openbare netheid
 

Hieronder vindt u alle nuttige inlichtingen inzake openbare netheid.

 
 

openbare netheid

Afdrukken