Parkeren

Schepen: Mevr. Esmeralda Van den Bosch

 

Algemeen emailadres: info@parking.brussels
Emailadres van de antenne in Vorst: vorst@parking.brussels

Gratis telefoonnnumer : 0800 35 678

 

Openingsuren antenne in Vorst:
van maandag t.e.m. woensdag van 8u30 tot 12u30 en op donderdag van 14u tot 18u30.
 

Coronavirus - Nieuwsberichten:
 

  • Heropstart van de parkeercontroles vanaf 18 mei.

     
  • "Evenementenzone" Vorst Nationaal

De Federale Overheid verbiedt elke bijeenkomst tot nader ordre. Conform deze maatregel zijn de evenementen georganiseerd door Vorst Nationaal afgelast. De gemeente schort dus tevens de evenementenzone op gedurende deze periode.

 

Sinds 1 januari 2020 - Nieuwe parkeerzone om de autodruk rond Vorst Nationaal te verminderen. Meer inlichtingen hier.


Sinds 1 juni 2016 heeft de Gemeente Vorst het beheer van haar parkeerplaatsen  toevertrouwd aan het Gewestelijk Parkeeragentschap “parking.brussels”.  Sindsdien staat parking.brussels in voor het controleren van voertuigen op de openbare weg en het beheer van vrijstellingskaarten (verstrekken va n inlichtingen, aanvragen voor vrijstellingskaarten, ...). 

Antenne van parking.brussels in Vorst
Nieuwe adres: Arthur Diderichstraat 83
1190 Brussel
vorst@parking.brussels
Tel: 0800 35 678


De briefwisseling moet verstuurd worden naar
Gewestelijk Parkeeragentschap
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel

Openingsuren
Maandag-dinsdag-woensdag van 8u30 tot 12u30
Donderdagnamiddag

14u tot 18u30

Vrijdag

gesloten

 

Parkeerkaarten en abonnementen: meer inlichtingen op de website van Parking.Brussels


Parkeerzones voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

Degene die een parkeerplaats voor een persoon met beperkte mobiliteit voor zijn woning wenst te hebben, wordt verzocht een gemotiveerde aanvraag via het formulier hieronder met ingesloten de volgende documenten:

  • een fotokopie van zijn identiteitskaart (recto-verso);
  • een fotokopie van zijn parkeerkaart (recto-verso);
  • een fotokopie van het inschrijvingsbewijs van zijn voertuig of van het voertuig van de persoon die hem vervoert en op hetzelfde adres ingeschreven is.


In de aanvraag van de verzoeker dient vermeld te worden dat hij geen garage heeft.

De aanvraag wordt naar de bevoegde diensten van de Politiezone Zuid gestuurd, die ze onderzoeken.

Opmerking: de voorbehouden parkeerplaatsen zijn niet individueel en mogen daarom gebruikt worden door alle personen die houder zijn van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.

Formulier: aanvraag voor een parkeerplaats voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM)

Afdrukken