Vorst - 1190

Nieuws

Heropening van de gemeentelijke bibliotheken!

Heropening van de gemeentelijke bibliotheken!

We zijn er! De twee gemeentelijke bibliotheken, Bib Vorst en Biblif gaan weer open!

Fase 3 van de afbouw van de lockdown

Fase 3 van de afbouw van de lockdown

We hebben hier de voornaamste punten samengevat die een invloed hebben op het dagelijkse leven. Voor meer details, raadpleeg de officiële website over het coronavirus.

Nieuwe speelstraten: Massenetlaan en Orbanstraat

Nieuwe speelstraten: Massenetlaan en Orbanstraat

Om de Vorstenaren in staat te stellen de fysieke afstandsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus zo goed mogelijk te respecteren, heeft de gemeente Vorst besloten tijdelijk enkele speelstraten in te richten. Net zoals de Brusselsesteenweg en de Sint-Antoniuswijk worden de Massenetlaan en de Orbanstraat op hun beurt ‘speelstraten’.

Agenda

Opening van de Green Fabric!

ABY verwelkomt de Green Fabric

De mobiele containerpark keert terug!

De gemeente Vorst en Net Brussel stellen een nieuwe campagne voor die de bewoners de gelegenheid biedt zich gratis van hun grof huisvuil te ontdoen in een mobiel containerpark.

Zitting van de gemeenteraad

De volgende zitting van de gemeenteraad zal gehouden worden op 23 juni 2020 om 19u30.

Afdrukken