Getuigschriften

 

Dienst bevolking

Schaatsstraat, 30 - 1190 Brussel

bevolking@vorst.brussels

Tel: 02 370 22 61 of 64

 

Indien u ons telefonisch wenst te bereiken, mogen wij u aanraden dit bij voorkeur te doen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Tijdens deze uren zullen onze agenten uw oproep sneller kunnen beantwoorden. Dank u voor uw begrip.


De meeste getuigschriften zijn online beschikbaar:

Via Mijn dossier (met een kaartlezer, uw elektronische identiteitskaart en uw PIN codes)

Teneinde het de burgers zo gemakkelijk mogelijk te maken, biedt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en met name het Rijksregister een toegang aan iedere burger tot zijn bevolkingsdossier.

Dank zij deze toepassing kan de burger zijn gegevens in het Rijksregister checken, fouten in zijn dossier rapporteren en sinds kort attesten raadplegen, downloaden of afdrukken.

Dat alles volledig gratis, zonder dat men zich naar het loket van de bevolkingsdienst moet begeven.

Hoe?

De applicatie is toegankelijk door middel van uw elektronische identiteitskaart, uw PIN-code en een kaartlezer op het volgende adres: https://mijndossier.rrn.fgov.be

Om toegang te krijgen tot de applicatie Mijn DOSSIER, moet u vooraf een kaartlezer installeren met de gepaste software. U vindt de laatste versie van de software voor uw kaartlezer via deze link: https://eid.belgium.be/nl.

Kaartlezers kunnen worden aangekocht in de meeste supermarkten of online.

Momenteel zijn via de webservice reeds volgende attesten beschikbaar:

 • Uittreksel uit de bevolkingsregisters
 • Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest van inschrijving en het attest van verblijfplaats)
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van leven
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van het kiesregister
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en / of rituelen.

 

Via IRISbox (met Itsme of een kaartlezer, uw elektronische identiteitskaart en uw PIN codes)

 Voor deze procedure hebt u een eID-lezer, uw identiteitskaart en pincode of de app Itsme nodig.

Video: hoe online een document uploaden via Irisbox?

(bvb.: Vraag uw geboorteakte aan met IRISbox)

De volgende getuigschriften zijn gratis beschikbaar via  IRISBOX (https://irisbox.irisnet.be/irisbox):

 • Bewijs van gezinssamenstelling
 • Bewijs van inschrijving
 • Bewijs van leven
 • Bewijs van nationaliteit
 • Bewijs van verblijf
 • Bewijs van verblijf voor huwelijk

 

Belangrijke opmerking

Gelieve te noteren dat elk document, bestemd voor een land buiten Europa, door een lid van het college van Burgemeester en schepenen moet worden ondertekend. Daartoe dient u via IRISbox een afspraak te maken bij onze bevolkingsdienst - Legalisatie van handtekening.

U moet zich persoonlijk melden voor de afspraak en in het bezit van:

 • de bevestiging van uw afspraak (afgeprint of op uw smartphone)
 • uw identiteitskaart


Afleveringstermijn: drie werkdagen.

Militiegetuigschrift

Hoe kom ik aan een militiegetuigschrift of een stamboekuittreksel voor mijn pensioendossier?
Defensie regelt dit voor u. Bezorg ons uw aanvraag met vermelding van uw uitgebreide contactgegevens, uw rijksregister- of stamnummer en de periode waarin u als militair in werkelijke dienst was via het contactformulier, 0800 333 48 of per post aan het volgende adres:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het Stamboek
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

Afdrukken