De fietsroutes

 

GFR

De GFR (gewestelijke fietsroutes) vormen een wegennet dat speciaal aangelegd is om de fietsers in staat te stellen in alle veiligheid te rijden ver van de grote verkeersaders, waarbij al te steile hellingen vermeden worden.
Het netwerk bestaat uit 19 routes verdeeld in verbindingswegen en ontsluitingswegen, van de periferie naar het stadscentrum.

Meerdere routes zijn reeds aangelegd en sommige worden momenteel ingericht.
De routes worden langs de weg aangegeven door richtingsborden om de fietsers te leiden op hun traject.

U vindt alle gewestelijke fietsroutes op:

 

GemFR

Het gemeentelijk mobiliteitsplan heeft de aanleg van GemFR (Gemeentelijke fietsroutes) voorzien op het grondgebied van Vorst. Het zijn verbindingsroutes tussen de GFR. De gemeente Vorst heeft een subsidie gekregen van de Koning Boudewijnstichting voor de signalisatie van deze gemeentelijke fietsroutes, die binnenkort zal worden uitgevoerd.

Afdrukken