Zitting van de gemeenteraad

De Gemeenteraad is een mooie gelegenheid om belangstelling te tonen voor het leven in zijn of haar gemeente. De Gemeenteraad moet zo dikwijls vergaderen als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. Er moet in elk geval minstens tienmaal per jaar worden vergaderd.
Wanneer 20-09-2022
van 17:00 tot 21:00
Waar School Le Vignoble (Monte-Carlolaan 91)
Naam
Telefoonnummer 02 370 26 32
Voeg agenda-item toe aan kalender vCal
iCal

 

De volgende zitting van de gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 20 september om 19u30 in school Le Vignoble (Monte-Carlolaan 91). Deze zitting vindt plaats in aanwezigheid van publiek.

Er zal dus geen rechtstreekse uitzending via YouTube zijn.

De zitting zal evenwel worden opgenomen en kan op het YouTube-kanaal van de gemeente Vorst worden uitgezonden (na geluidsmontage).

U kan kennis nemen van de dagorde van de openbare zitting.


De Gemeenteraad wordt bijeengeroepen door het College van Burgemeester en Schepenen, en de zittingen zijn openbaar, behalve voor beslissingen die achter gesloten deuren worden behandeld.

De Gemeenteraad regelt alles wat de gemeente aanbelangt. Zijn belangrijkste bevoegdheden zijn de begroting (en de rekeningen), de belastingen en retributies, de gemeentereglementen, het personeelskader en -statuut, het gemeentelijk onderwijs, het beheer van de eigendommen van de gemeente (wegen en infrastructuur) en de overeenkomsten die hierop betrekking hebben, de netheid en de toekenning van subsidies.
 

De volgende zitting van de gemeenteraad is gepland om 19u30:

  • op 20/09/2022
  • op 18/10/2022
  • op 22/11/2022
  • op 20/12/2022


 

raadzaal

Afdrukken