De perimeter

De maas "VoorpleinEN"

Klik hier om de perimeter in detail te zien.

 

perimetre CLM

De maas "VoorpleinEN" omvat bijna de hele gemeente Sint-Gillis en een deel van de gemeente Vorst (en enkele straten van Elsene en Stad Brussel). Het Brussels Gewest heeft deze maas en een vijftigtal andere mazen afgebakend in het plan Good Move.

Sint-Gillis en Vorst zijn bruisende gemeentes met veel handelszaken en openbare ruimtes zoals het voorplein van Sint-Gillis, het voorplein van Saint-Antoine, het park van Vorst, de Barrière van Sint-Gillis, het Van Meenenplein met het gemeentehuis, het Albertplein,….

De inwoners van onze gemeenten hebben echter ook te lijden onder een grote verkeersdruk - verkeer dat gewoon door onze buurt rijdt zonder er te stoppen.

Het doel van de verkeersluwe maas is om straten en pleinen te maken waar het goed toeven is, waar iedereen, ook kinderen en minder mobielen zich zelfstandig kan verplaatsen in een rustige en gezonde omgeving, waar het prettig en veilig stappen en fietsen is, waar openbaar vervoer goed bereikbaar is, waar je met de auto in en uit raakt, maar waar de auto niet overheerst.

 

Wat is dat, een verkeersluwe maas ?

Het Brussels Gewest ontwikkelde de Lokale Mobiliteitscontracten in het kader van het plan Good Move om verkeersluwe wijken te creëren. Dat betekent :

  • minder doorgaand verkeer,
  • een circulatieplan,
  • voorrang voor actieve vormen van verplaatsing en openbaar vervoer en
  • een betere levenskwaliteit voor de bewoners.


Meer inlichtingen in deze video


Het Brussels Gewest nodigt u, samen met de gemeenten Sint-Gillis en Vorst uit om mee te werken aan een nieuw circulatieplan.
De verschillende fases van dit participatief project zijn beschreven hieronder in het deel "Doe mee !". De eerste fase, waarin we de stand van zaken opmaken, loopt momenteel. Een enquête om de ervaringen van burgers te verzamelen loopt tot 15 februari

De bureaus TRIDÉE (mobiliteit en participatie) en SKOPE (openbare ruimte) gaan ons hierbij helpen.

 

Afdrukken