Lopende werven

Coronavirus - Covid19
 

De werven worden stil gelegd tot 5 april, onder voorbehoud van verlenging van de maatregelen va de federale overheid.

Voor de burgers en bewoners rond onze werven blijft de infolijn open tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden.

Van 8tot 13uur en 13u30 tot 16uur, kunt u telefonisch contact opnemen met onze teams via 0800 / 95 333, of via 0800@forest.brussels .

 

Vanden Corputstraat en Berkendaelstraat

ONDERBREKING VAN DE WERF gedurende de coronavirus-periode!

Infolijn voor meer info: 0800 11 299 van 9u tot 16u. of info.beliris@mobilit.fgov.be

Begin van fase 3 & 4.
Vanaf 23/09/19 voert Beliris, in samenwerking met de gemeente Vorst, werken uit in de Vanden Corputstraat en Berkendaelstraat. Deze herinrichting van gevel tot gevel gebeurt in het kader van wijkcontract Albert.

Meer inlichtingen


 • Vanaf 9 maart 2020 tot midden juni
Begraafplaats van Vorst

Heraanleg van sommige paden van de begraafplaats (evolutie naargelang de weersomstandigheden) door Eurovia.

Meer inlichtingen


 • Van 24 tot 28 februari 2020
Berkendaelstraat

Aanplanting van de bomen (tussen de Albertlaan en de Brugmannlaan). Er gelt een parkeerverbod in de hele Berkendaelstraat van 6u to 18u.

Meer inlichtingen


 • Vanaf 13 februari tot 6 maart 2020
Olieslagerijlaan

Vernieuwing van de netten voor elektriciteitskabels, gasleidingen, telecommunicatie en water.

Signalisatieplan

Meer informatie over deze werf.


 • Vanaf februari tot mei 2020
Jean-Baptiste Vanpéstraat

Werkzaamheden voor het project "Watertraject".  Het stroomafwaarts verkeer wordt omgeleid vanaf Vorst Nationaal, via Globelaan, Zaman laan en  Brusselsesteenweg naar Sint-Denijsstraat. Bus 54 wordt omgeleid.

Raadpleeg de communicatie van Net Brussel om te weten te komen wat u moet doen met uw vuilniszakken.

Meer inichtingen


 • Vanaf januari 2019 tot eind februari 2020
Rousseaulaan (Domein-Telemachus-Minerva-Ulysses-Penelope-wijk)

Laatste fase van de werken door Vivaqua.

Vernieuwing van het waterdistributienet door Vivaqua Distributie. 
Meer inlichtingen


 • Vanaf 20 januari tot 6 april
Jupiterlaan

Werken aan de riolering (VIVAQUA)
Meer inlichtingen

Voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige metrolijn 3. Werken aan de riolering, de water- en gasleiding.
Inlichtingen


 • Vanaf 2 december 2019 tot zomer 2020
Herinrichting van de steenweg op Ruisbroek

Meer inlichtingen op de website van Brussel Mobiliteit


 • Vanaf 23 september 2019
Vanden Corputstraat en Berkendaelstraat

Vanaf 23/09 voert Beliris, in samenwerking met de gemeente Vorst, werken uit in de Vanden Corputstraat en Berkendaelstraat. Deze herinrichting van gevel tot gevel gebeurt in het kader van wijkcontract Albert.

Meer inlichtingen


 • Vanaf 19 augustus 2019
Inrichting van de wegen Kersbeek, Bempt en Glasblazerij

Renovatiewerken

Onderbreking van de werf gedurende de coronavirus-periode. Meer info.

Meer inlichtingen


 • Juli 2019
De Haveskerckelaan - Denayerlaan / De Haveskerckelaan- Biezenlaan

Voorlopige inrichting van de kruispunten

Meer inlichtingen


 • Vanaf 19 augustus
Bemptlaan

Renovatiewerken

Meer inlichtingen

Fase 1


 • Begin augustus 2019 tot maart 2020
Sint-Denijsstraat ter hoogte van het Q8 pompstation en van de Oude Vijversstraat

Werf van de De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB)

De Sint-Denijsstraat wordt een éénrichtingsstraat in de richting van de Britse Tweedelegerlaan tem 5 juli.
Verkeershinder wordt voorzien. De bussen van L.50 zijn omgeleid. Halte GERIJ richting ZUIDSTATION afgeschaft.


 • Vanaf 05 maart 2018
Inrichting van de Berkendaelstraat (Bericht aan de bewoners)

Meer inlichtingen


 

Afdrukken