De Gemeenteraad - Samenstelling

De Raad fungeert als Parlement (wetgevend orgaan) van de gemeente en wordt minstens 10 keer per jaar door het College bijeengeroepen. De omvang van de Raad hangt af van het aantal inwoners. In Vorst telt de Gemeenteraad 37 leden (dat aantal geldt voor gemeenten met 50 000 tot 59 999 inwoners). De Raad heeft de wettelijke macht om over alles te beraadslagen wat van gemeentelijk belang is.
De gemeenteraadsleden worden rechtstreeks verkozen door alle kiezers in de gemeente voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf 1 december volgend op de datum van hun verkiezing.


Op 15 december 2020 heeft de Gemeenteraad een Deontologische code aangenomen.

Door dit charter te ondertekenen, verbinden de mandatarissen van Vorst zich ertoe de specifieke ethische regels na te leven, zowel in de strikte uitoefening van hun manda(a)t(en) als in alle betrekkingen met de andere mandatarissen, hun collega’s, de ambtenaren en alle andere betrokkenen.

Zodoende erkennen ze dat hun integriteit en hun voorbeeldfunctie essentieel zijn, zowel voor de uitoefening van hun manda(a)t(en) als om het vertrouwen van de inwoners van Vorst in het plaatselijke democratische systeem te behouden en te versterken.


Sinds 26 januari 2021 wordt het voorzitterschap van de Gemeenteraad bekleed door mevrouw Séverine DE LAVELEYE (Ecolo-Groen)

 

De partijen die de Meerderheid vormen:

  • Ecolo-Groen

s roberti

Stéphane ROBERTI
Burgemeester

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
sroberti@forest.brussels
Tel : 02 538 24 97

m el hamidine
 
Mariam EL HAMIDINE
Wnd Burgemeester
Pastoorstraat 2
1190 Brussel
melhamidine@forest.brussels
Tel: 02 370 22 08
a mugabo
 
Alain MUGABO 
4de Schepen
Pastoorstraat 2
1190 Brussel
amugabo@forest.brussels
Tel: 02 370 22 05
m de ridder
 
Maud DE RIDDER
6de Schepen
Pastoorstraat 2
1190 Brussel
mderidder@forest.brussels
Tél: 02 370 22 02
e van den bosch
Esmeralda VAN DEN BOSCH
9de Schepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
evandenbosch@vorst.brussels

Tel: 02 370 22 07
m plovie
 
Magali PLOVIE
Fractieleider Ecolo-Groen
Haveskerckelaan
1190 Brussel
mplovie@forest.brussels

Séverine DE LAVELEYE
Voorzitter van de Gemeenteraad
Vroegegroentenstraat 50
1190 Brussel
sdelaveleye@forest.brussels

e huytebroeck

Evelyne HUYTEBROECK

Van Volxemlaan, 171
1190 Brussel
ehuytebroeck@forest.brussels

a angeli

Alitia ANGELI
Kersbeeklaan 218
1190 Brussel
aangeli@forest.brussels

c Vanslambrouck

Kris VANSLAMBROUCK
Belgradostraat 9
1190 Brussel
kvanslambrouck@vorst.brussels

Nicolas LONFILS

Toots Thielemansstraat 42
1190 Brussel
nlonfils@forest.brussels

 

 

 

  • PS-SPa

c spapens

Charles SPAPENS
1steSchepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
cspapens@forest.brussels
Tel: 02 370 22 06

a ouartassi

Ahmed OUARTASSI
3deSchepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
aouartassi@forest.brussels
Tél: 02 370 22 09

f pere

Françoise PERE
5deSchepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
fpere@forest.brussels
Tel: 02 370 22 04

s tahri

Saïd TAHRI
7de Schepen

Pastoorstraat 2
1190 Brussel
stahri@forest.brussels
Tel: 02 370 22 01

f el omari

Fatima EL OMARI
8de Schepen
Pastoorstraat 2
1190 Brussel
felomari@forest.brussels
Tel: 02 370 22 03

n el yousfi

Nadia EL YOUSFI
Fractieleider PS

Globelaan, 55 bus 17
1190 Brussel
nelyousfi@forest.brussels

mj ghyssels

Marc-Jean GHYSSELS
Kersbeek 206
1190 Brussel
mjghyssels@forest.brussels

stokkink

Denis STOKKINK

Zevenbunderslaan
1190 Brussel
dstokkink@forest.brussels

c dupont

Caroline DUPONT

Katangastraat 8
1190 Brussel
cdupont@forest.brussels


 

f abbach

Fatima ABBACH
Luttrebruglaan 91
1190 Brussel
fabbach@vorst.brussels


 

 

 

De partijen van de Oppositie:

  • MR-VLD

 

c pierre-de permentier

Cédric PIERRE-
DE PERMENTIER
Fractieleider MR-VLD

Ulysselaan 34
1190 Brussel
cpierre-depermentier@forest.brussels
 

i maduda

Isabelle MADUDA

Minervelaan 44
1190 Brussel
imaduda@forest.brussels
 

c borcy

Christophe BORCY

Cervanteslaan 6 bus 2
1190 Brussel
cborcy@forest.brussels
 

v michaud

Valérie MICHAUX

Stuart Merrillaan 62
1190 Brussel
vmichaux@forest.brussels
 


Christiane Defays
Louis Lumièrelaan, 3
1190 Brussel
cdefays@forest.brussels


 

 

 

  • DéFI

m loewenstein

Marc LOEWENSTEIN
Fractieleider DéFI

Haveskerckelaan 131
1190 Brussel
mloewenstein@forest.brussels
Tel. 02 549 66 33

d golberg

Dominique GOLDBERG

Pénélopelaan 33
1190 Brussel
dgoldberg@forest.brussels
Tel: 02 345 65 68

x jans

Xavier JANS

Télémaquelaan 33
1190 Brussel
xjans@forest.brussels
 

m van vlasselaer

Michael VAN VLASSELAER

Timmermansstraat 77
1190 Brussel
mvanvlasselaer@forest.brussels

   

 

  • PTB*PVDA

stephanie koplowicz

Stéphanie KOPLOWICZ
Fractieleider PTB*PVDA

Brusselsesteenweg 305/3
1190 Brussel
skoplowicz@vorst.brussels
 

simon de beer

Simon DE BEER

Glasblazerijlaan 29
1190 Brussel
sdebeer@forest.brussels
 

DAGRIN Francis

Francis DAGRIN
Van Volxemlaan 211/0001
1190 Bruxelles
fdagrin@forest.brussels


 

 

  • CDH

l hacken

Laurent HACKEN
Fractieleider CDH

Général Dumonceaulaan, 71
1190 Brussel
lhacken@forest.brussels
Tel: 0473 31 86 78

s ahrouch

Samir AHROUCH

Globelaan, 78 bus 28
1190 Brussel
sahrouch@forest.brussels
Tél : 0477 26 72 41

 

  • Onafhankelijk

mustapha al masude

Mustapha AL MASUDA
Guillaume Van Haelenlaan 139
1190 Brussel
malmasude@forest.brussels

Alexander BILLIET
Jupiterlaan 57 bus 2
1190 Brussel
abilliet@vorst.brussels

 

Afdrukken